1. Poznanie potrzeb Klienta

Punktem wyjścia do naszej współpracy jest poznanie Twoich oczekiwań. Zależy nam na tym, aby dowiedzieć się jak najwięcej na temat zakresu projektu pod względem wielkości projektowanej przestrzeni, oczekiwanych rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych oraz wymagań czasowych. Wstępnie rozmawiamy na także na temat estetyki, aby poznać czy ze sobą „rezonujemy”.

2. Przygotowanie oferty

Na podstawie określonej na poprzednim etapie specyfiki zagadnienia projektowego sporządzamy odpowiadającą jej ofertę. W ofercie podane są elementy opracowania projektowego wraz z odpowiadającymi im kwotom oraz określone zostają ramy czasowe w formie harmonogramu.

3. Umowa

Po zaakceptowaniu warunków finansowych oraz terminowych sporządzana zostaje umowa gwarantująca omówione i ustalone warunki współpracy.

4. Inwentaryzacja / wizja lokalna na działce

Podczas inwentaryzacji poznajemy przestrzeń w której zaistnieć ma projekt budynku czy wnętrza. Pobieramy niezbędne wymiary, analizujemy otoczenie pod względem stron świata, charakterystycznych walorów lokalnych, szukamy „ducha” miejsca.

5. Estetyka

Przed przystąpieniem do zaprezentowania jakiegokolwiek szkicu czy wizualizacji omawiamy preferowaną przez Ciebie estetykę. Uzgadniamy kolorystykę i materiały, które są Tobie bliskie, staramy się określić charakter mającego powstać projektu.

6. Projekt koncepcyjny

Omawiane wcześniej potrzeby i odczucia przyjmują realny kształt. Podejmujemy konkretne decyzje na temat zależności funkcjonalnych przestrzeni, przebiegu ścian czy lokalizacji i materiału z których wykonane są meble. Elementy budowlane, z których składa się budynek lub wnętrze, układamy w spójną całość i nadajemy określony porządek. Na tym etapie możemy również podjąć pierwsze decyzje odnośnie budżetu inwestycji.

W przypadku architektury projekt koncepcyjny uwzględnia także ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stanowi podstawę do opracowania projektu budowlanego.

7. Wizualizacje

Pomagamy Tobie zobaczyć i poczuć podjęte decyzje projektowe. Przygotowujemy fotorealistyczne wizualizacje – zdjęcia, na podstawie trójwymiarowego modelu opracowanego podczas etapu koncepcyjnego.

8. Projekt budowlany

Projekt architektoniczny budowlany obejmuje opracowanie dokumentacji projektu budowlanego służącej uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Stanowi on także podstawę do wykonania projektu wykonawczego.

9. Projekt wykonawczy / projekt przetargowy

Na tym etapie opracowujemy pełnobranżową dokumentację projektową umożliwiającą jednoznaczną realizację inwestycji w pełnym zakresie, ze zwróceniem szczególnej dbałości na jakość wykonanych rozwiązań i detali architektonicznych

10. Nadzór autorski

Nasze zaangażowanie w powstanie Twojej przestrzeni nie musi się skończyć wraz z przekazaniem dokumentacji. Doskonale znamy cały projekt i podczas wydawałoby się zdawkowego rzutu oka na plac budowy, jesteśmy w stanie wychwycić wszelkie odstępstwa od projektu. Jeżeli Twój wykonawca ma swoje sugestie, rozmawiamy o nich również na tym etapie.

11. Odbiory

Nie musisz być specjalistą od spraw budowlanych. W Twoim imieniu zweryfikujemy staranność wykonanych prac i poprawność działania mechanizmów przed ostatecznym rozliczeniem się z wykonawcą.