Projekt Architektoniczny

 

Projekt koncepcyjny

Celem koncepcji architektonicznej jest wypracowanie układu funkcjonalnego i formy budynku oraz dobór materiałów wykończeniowych. Projekt koncepcyjny uwzględnia ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i stanowi podstawę do akceptacji rozwiązań projektowych przed opracowaniem projektu budowlanego. Projekt przedstawiony zostaje w formie płaskich rzutów funkcjonalnych oraz prostych wizualizacji trójwymiarowych.

 

Projekt budowlany

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektu budowlanego służącej uzyskaniu pozwolenia na budowę, a także stanowi podstawę do wykonania projektu wykonawczego. Dokumentacja zawiera:

a) Niezbędne opinie, uzgodnienia i oświadczenia

b) Mapa do celów projektowych

c) Plan zagospodarowania terenu – część rysunkowa i opisowa

d) Projekt architektoniczny – część opisowa i rysunkowa

e) Projekt konstrukcyjny – część opisowa i rysunkowa

f) Projekt instalacji sanitarnych tj,:

 • Schemat technologiczny instalacji źródeł ciepła
 • Obliczenia OZC oraz projekt instalacji CO
 • Instalacja wod-kan, deszczowa
 • Charakterystyka energetyczna wraz z analizą OZE ( analiza zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii)

g) Projekt instalacji elektrycznej + odgrom + uziom

h) Ewentualne dodatkowe projekty jak np. projekt zjazdu z drogi publicznej lub projekt drogowy

 

Projekt wykonawczy

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego umożliwiającego jednoznaczną realizację inwestycji w pełnym zakresie ze zwróceniem szczególnej dbałości na jakość wykonanych rozwiązań i detali architektonicznych. Zawartość projektu wykonawczego może być różna w zależności od specyfiki projektu. Podstawowy zakres:

a) Projekty architektury:

 • rzuty, przekroje, elewacje,
 • wykazy stolarki, ślusarki,
 • projekty detali budowlanych

b) Projekt konstrukcyjny:

 • rysunki warsztatowe
 • rysunki detali konstrukcyjnych
 • zestawienia materiałowe

c) Projekty instalacji sanitarnych

 • dobór urządzeń
 • średnice kanałów

d) Projekty instalacji elektrycznej

 

Projekt Wnętrz

 

Projekt koncepcyjny

Celem koncepcji wnętrz jest wypracowanie układu funkcjonalnego i charakteru wnętrza poprzez:

a) Propozycje materiałowe i kolorystyczne wykończeń ścian, posadzek, sufitów, stolarki drzwiowej

b) Koncepcje zabudów meblowych i innych elementów projektowanych na zamówienie

c) Propozycje doboru mebli katalogowych

d) Lokalizację oraz dobór osprzętu oświetleniowego

Projekt przedstawiony zostaje w formie płaskich rzutów funkcjonalnych oraz prostych wizualizacji trójwymiarowych.

 

Projekt wykonawczy

a) Ewentualne wyburzenia / zmiany ścian działowych, lokalizację ewentualnych nowych ścian działowych

b) Układ, materiał oraz ilość materiałów wykończeniowych posadzek, sufitów, ścian

c) Wytyczne do instalacji sanitarnych – typy, rozmieszczenie urządzeń sanitarnych

d) Wytyczne do instalacji oświetlenia – typy, rozmieszczenie opraw oświetleniowych

e) Wytyczne do instalacji elektrycznej – typ, rozmieszczenie gniazd i łączników

f) Wytyczne do instalacji C.O. – typ, rozmieszczenie grzejników, innych źródeł ciepła

g) Materiał, formę oraz budowę indywidualnych zabudów meblowych

h) Zestawienie meblowe, określające wybrane produkty z oferty handlowej

i) Projekty szczegółowe kuchni, łazienek

j) Wytyczne do instalacji ponadpodstawowych np. klimatyzacji – typ, rozmieszczenie urządzenia i anemostatów

 

W zależności od specyfiki projektu podana powyżej zawartość dokumentacji może się różnić i określona zostanie na etapie sporządzania oferty oraz w umowie.